03 dec 2020 klocka 09.00 - 15.00

Boostingdag för dig som är utbildare inom områdena mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Syftet med dagen är att ge dig som utbildar kring dessa frågor inspiration, nyheter och möjlighet att diskutera med andra.

Boostingdagen vänder sig till yrkesverksamma i hela landet som deltagit i länsstyrelsernas utbildning: Att leda kurser om mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Stockholms utbildning för kursledare i webbkursheder eller har i uppdrag att inom kommun/hälso- och sjukvård utbilda inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt våld mot barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Dagen kommer att innehålla:

  • Information om nationellt projekt med basutbildningskoncept, Länsstyrelserna
  • Information om användarundersökning Webbkurs om våld, NCK
  • Presentation och workshop: NYHET! Basprogram om våld mot barn, Barnafrid
  • Hur kan du använda dig av Webbkurs heder i din kommun/stadsdel/arbetsgrupp? Länsstyrelsen Stockholm
  • Om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel samt information om kommande webbutbildning, Jämställdhetsmyndigheten

Välkommen att anmäla dig!

VAR: Digitalt via ZOOM. Närmare information om det digitala upplägget skickas 1 december.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt