03 nov 2020 klocka 09.00 - 16.00

Grundkurs i ekologisk potatisodling

Välkommen på grundkurs i ekologisk potatisodling. Kursledare är potatiskonsult Åsa Rölin.

Ur programmet:

  •       Marknad och ekonomi
  •       Grundläggande odlingsförutsättningar
  •      Växtnäring
  •       Odlingsteknik
  •       Sjukdomar och skadedjur
  •       Sortval
  •       Skörd och lagring

Kursledare

Åsa Rölin erbjuder i det egna företaget Potatiskonsult Åsa Rölin ABlänk till annan webbplats rådgivning till yrkesodlare av potatis. Åsa arbetar med olika uppdrag inom kunskapsområdet potatis i hela Sverige. Skriver faktaskrifter och artiklar till t.ex. tidningen Viola Potatis. Hon medverkar även som expert och rådgivare i olika utvecklings- och forskningsprojekt som handlar om potatis och grönsaker. Vidare både anordnar och medverkar Åsa på olika kurser och föredrag om potatis från jord till bord.

Kostnad

Dagen i sig är kostnadsfri, men deltagare betalar själva på plats för lunch och fika. Totalt 255 kr inklusive moms.

Plats

Skillebyholmlänk till annan webbplats, lokal Linden

Målgrupp

Lantbruks- och Trädgårdsföretagare i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland och Örebro län. I mån av plats är företagare som tillhör målgruppen välkomna även från andra län.

OBS! Om du uteblir utan att avanmäla dig kan mat och fika komma att faktureras!

VAR: Skillebyholm, Järna

KOSTNAD: Kostnadsfritt, men deltagarna betalar själva 255 kr för mat och fika på plats

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt