04 nov 2020 klocka 10.00 - 12.00

Vad säger den nya lagstiftningen?

Ryggen på en person framför en påslagen dator

Välkommen till en förmiddag för utbildade kursledare för webbkursheder.se.

Syfte

Presentera en bild av hur arbetet med webbkursheder.se fortskrider lokalt i länet samt ge en fördjupad kunskap om nya lagstiftningar gällande särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv samt barnäktenskapsbrott.

  • Vad innebär den nya lagstiftningen?
  • Vem har ansvar för vad?
  • Vad syftar lagskärpningen till och vad kan vi lära oss av de rättsfall vi hittills haft?
  • Vad behöver polisen av andra yrkesgrupper för att kunna göra sitt jobb?

Anneli Moini, polis och sakkunnig Nationella kompetensteamet

Målgrupp

Personer som genomgått Länsstyrelsens utbildning för kursledare webbkursheder.se.

Välkommen!

Webbkursheder.se lanserades under hösten 2019 och är en grundkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är framtagen för att användas i grupp och kompletteras därför med ett kursledarstöd. Webbkursheder.se riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola och förskola, men kan även användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg och rättsväsendet.
Webbkursen har tagits fram av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun

VAR: Skype. Anmälda deltagare får en länk till mötet någon dag i förväg.

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt