12 nov 2020 klocka 09.30 - 15.45

Workshop om ekologiska spridningsanalyser

Länsstyrelsen bjuder in till workshop om ekologiska spridningsanalyser. Målgrupp är utförare och konsulter inom området.

Ekologiska spridningsanalyser är ett underlag som blivit allt vanligare för att kartera förutsättningarna för den gröna infrastrukturen. Länsstyrelsen har identifierat behovet av att ta fram ett tolkningsstöd för ekologiska spridningsanalyser i till exempel fysisk planering och arbete med MKB.

Som ett första steg i detta arbete arrangeras ett seminarium med workshop kring ämnet främst riktat mot utförande konsulter. Exempel på frågor som tas upp är vilka analysmetoder används, hur kan de tolkas och i vilka planeringssituationer är de lämpliga att användas.

Vi prioriterar ett fysiskt möte för att skapa förutsättningar för bra samtal, lokalen är anpassad till fler än dubbelt så många deltagare och vi kommer planera dagen så att vi kan hålla avstånd. Om du inte är fullt frisk stannar du så klart hemma.

Vi bjuder på fika och lunch. Meddela eventuella kostpreferenser och allergier i anmälan.

Uppdatering: deltagande endast via Skype

Workshopen i World Trade Center är inställd på grund av de skärpta allmänna råden med anledning av Covid-19. Anmälda deltagare kommer att kontaktas av arrangören.

En mindre digital workshop kommer att hållas för verksamma konsulter. Vid intresse av denna kontakta Klara Tullback Rosenström.

Workshopen i World Trade Center är inställd på grund av de skärpta allmänna råden med anledning av Covid-19. Anmälda deltagare kommer att kontaktas av arrangören.

En mindre digital workshop kommer att hållas för verksamma konsulter. Vid intresse av denna kontakta Klara Tullback Rosenström.

Kaffebuffé finns framdukat från 8:30.

09:30 Länsstyrelsen hälsar välkommen

09:40 Användarperspektivet – en kommun ger sin bild

10:10 En forskares tillbakablick på spridningsanalyser

10.40 Bensträckare, frukt

10:50 Presentation av sammanställning av metoder samt förslag på lämplig tillämpning

11.30 Lunch (vegetarisk)

12:30 Forts: Presentation av sammanställning av metoder samt förslag på lämplig tillämpning

13:20 Presentation av workshopfrågor

13:30 Gruppdiskussioner

14:30 Paus för fika

14:45 Presentationer och diskussion i helgrupp

15:45 (ca) Avslutning och plan för kommande händelser

VAR: Uppdatering: endast via Skype

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt