24 nov 2020 klocka 08.50 - 12.00

Välkommen till ett webbinarium om invasiva främmande arter

Jättebalsamin. Foto: Pixabay

Jättebalsamin. Foto: Pixabay

Webbinariet riktar sig mot kommuner och myndigheter som berörs av den nya förordningen mot invasiva främmande arter

Den 1 januari 2019 trädde den svenska förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter i kraft. Förordningen innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter och kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Förordningen berör alla markägare och förvaltare, inklusive myndigheter och kommuner. I det här webbinariet ges information om vad som gäller och för vem. Vi går även igenom aktuellt inom fältet liksom fakta om arter och metoder med mera.

Det kommer att finnas tid till frågor och diskussion. Om du har specifika frågor som du vill ta upp ber vi dig ange dem vid anmälan. Detaljerat program kommer att läggas upp inom kort.

Målgruppen för mötet är kommuner och myndigheter som äger eller förvaltar mark. Länken till den digitala träffen kommer att skickas ut via mejl några dagar innan seminariet.

Varmt välkommen!

08:50 Välkommen

09:00 Vad innebär invasiva främmande arter?

09:20 Lagrum

Paus

09:40 Ansvarsfördelning och länsstyrelsens arbete

10:00 Arter och metoder

Paus

10:45 Goda exempel från kommunerna

11:00 Aktuellt och på gång

11:20 Övertagande av tillsynsansvar för kommun

11:35 Invasiva främmande arter utan lagkrav – vad gäller?

11:45 Frågor och avslutning

Observera att tiderna är ungefärliga och att ändringar kan komma att ske.

VAR:
Skype. Anmälda deltagare får en länk till webbinariet någon dag i förväg
KOSTNAD:
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt