01 dec 2020 klocka 09.00 - 11.00

Kunskapsträff om samhällsorientering för nyanlända i Stockholms län

Möter du ofta nyanlända i ditt arbete? Samhällsorientering är en insats för att stärka nyanländas förutsättningar att etablera sig i arbets- och samhällslivet.

Det är tio år sedan förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare trädde i kraft och kursen blev en lagstadgad etableringsinsats för nyanlända.

Kunskapsträffen syftar till att ge kunskap om innehållet i samhällsorienteringen, samt om de pedagogiska metoderna generellt och under pandemin.

Målgrupp

Träffen riktar sig till dig som i ditt arbete möter nyanlända i Stockholms läns kommuner eller Håbo kommun, och som vill få fördjupad kunskap om samhällsorienteringen.

Program

  • Erik Amnå, tidigare särskild utredare om slutbetänkandet om samhällsorienteringen, reflekterar kring bakgrunden till och utvecklingen av samhällsorienteringen.
  • Josefine Nilsman på kommunernas gemensamma kansli, Centrum för samhällsorientering i Stockholms län, berättar om vad samhällsorienteringen består av och hur den är organiserad i länet.
  • Nisreen Alnaasan, projektledare och metodutvecklare hos ABF Stockholm berättar om omställningen av arbetet under pandemin och utmaningar och möjligheter med de digitala SO-kurserna.
  • Ciya Karim, Länsstyrelsen, berättar om pågående utvecklingsarbete och nyheter på informationsverige.selänk till annan webbplats – Länsstyrelsernas guide till svenska samhället på tio språk.

Arrangörer

  • Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
  • Koordination Norrort
  • Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad
  • Länsstyrelsen Stockholm

VAR: Skype, länken till mötet skickas ut efter sista anmälningsdag

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt

Josefine Nilsman, kommunikatör

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län