19 nov 2020 klocka 09.00 - 11.00

Situationell brottsprevention i skolan

Logotyp Bron - brottsförebyggande nätverk

Välkomna till ett seminarium om Trygghet i skolan. Kriminologen Marika Haug beskriver hur man kan öka tryggheten och minska brottsligheten i skolan utifrån aktuell forskning kring situationell brottsprevention.

Hur kan det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet systematiseras i samverkan med externa aktörer men också tillsammans med elever? Dagen ägnas att att dela forskning och beprövade erfarenheter för att minska brottslighet och öka tryggheten i skolan genom situationella åtgärder.

Med anledning av att barnkonventionen blev lag i januari 2020 inledde Länsstyrelsen i Stockholm ett samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige för att göra en rapport som beskriver aktuell forskning och erfarenheter kring situationell prevention i skolan.

I Sverige utsätts drygt hälften av alla niondeklassare för någon typ av brott varje år, där den vanligaste brottsplatsen är skolan. Många elever är otrygga i skolan, ett förhållande som skiljer sig markant mellan olika skolor. Genom att förebygga brott och otrygghet i skolan kan vi komma ett steg mot att nå FN:s globala mål år 2030.

VAR:
Digitalt möte, länk till Youtube-föreläsning skickas ut till anmälda deltagare dagen innan mötet
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt