19 okt 2020 klocka 10.00 - 12.30

Regional skogsstrategi och hållbart skogsbruk

Skog, trädstammar.

Foto: Mostphotos

I arbetet med en regional skogsstrategi för Stockholms län har vi identifierat hållbart skogsbruk som ett strategiskt område. Välkommen till en dialogträff om regional skogsstrategi och hållbart skogsbruk. 

Vad behövs för att utveckla en växande och hållbar skogsproduktion med ökad klimatnytta? Vad görs i dag och vilka åtgärder behövs för att bibehålla och skapa ett variationsrikt skogslandskap för skogens alla ekosystemtjänster? Vilka regionala möjligheter och resurser finns för att lyfta skogens alla värden, och hur kan detta utvecklas?

Skogsägare med skog i Stockholms län och företag, föreningar och organisationer med koppling till skogen i Stockholms län är välkomna att medverka vid en dialogträff om detta strategiska område. Här finns tillfälle att höra mer om arbetet med den regionala skogsstrategin samt att ställa frågor och lämna idéer och inspel, med fokus på det strategiska området hållbart skogsbruk.

Träffen hålls utomhus vid Lännagården. Vi går mellan några stationer och diskuterar tillsammans för att hålla värmen. Det kommer att bjudas på kaffe/te och smörgås. Vi återkommer med mer information om träffen till de som har anmält sig.

Bakgrund

Arbetet med att ta fram en skogsstrategi för Stockholms län pågår för fullt. I våras presenterades bland annat en nulägesanalys som underlag i det fortsatta arbetet. Arbetet inleddes 2019 och utgår från Strategi för Sveriges nationella skogsprogram, som regeringen presenterade i maj 2018. Det är ett program som i en övergripande vision och fem delmål beskriver skogens potential för jobb och tillväxt, bevarande och hållbart brukande, bidrag i klimatomställningen samt rekreation och friluftsliv.

I projektets styr- och projektgrupp finns representation från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Region Stockholm, LRF Mälardalen, Mellanskog, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Holmen skog, Södertörns högskola och Friluftsfrämjandet.

Information med anledning av covid-19

På grund av rådande pandemi kommer vi att hålla aktiviteten utomhus. Vi kommer att samla max 50 personer och förbehåller oss rätten att fördela deltagandet så att vi får en så bred och jämn representation som möjligt.

VAR: Lännagården, strax söder om Norrtälje

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt