10 nov 2020 klocka 10.00 - 12.30

INSTÄLLD: Regional skogsstrategi och värdeskapande besök i skogen

Människor, barn, promenerar i skogen. Deras ryggtavlor syns mellan stammarna.

Foto: Christina Fagergren

OBS! Inställd på grund av skärpta corona-restriktioner för Stockholms län.

I arbetet med en regional skogsstrategi för Stockholms län har vi identifierat värdeskapande besök i skogen som ett strategiskt område. Välkommen till en dialogträff om regional skogsstrategi och värdeskapande besök i skogen.

Hur kan vi få fler att besöka skogen? Hur kan det ske på ett hållbart sätt? Hur kan besök i skogen leda till mer kunskap om skog och skogsbruk? Hur kan besök i skogen bidra till jobb och landsbygdsutveckling?

Företag, föreningar och organisationer med koppling till skogen i Stockholms län och skogsägare med skog i Stockholms län är välkomna att medverka vid en dialogträff om detta strategiska område. Här finns tillfälle att höra mer om arbetet med den regionala skogsstrategin samt att ställa frågor och lämna idéer och inspel, med fokus på det strategiska området värdeskapande besök i skogen.

Träffen hålls utomhus. Vi går mellan några stationer och diskuterar tillsammans för att hålla värmen. Det kommer att bjudas på kaffe/te och smörgås. Vi återkommer med mer information om träffen till de som har anmält sig.

Bakgrund

Arbetet med att ta fram en skogsstrategi för Stockholms län pågår för fullt. I våras presenterades bland annat en nulägesanalys som underlag i det fortsatta arbetet. Arbetet inleddes 2019 och utgår från Strategi för Sveriges nationella skogsprogram som regeringen presenterade i maj 2018. Det är ett program som i en övergripande vision och fem delmål beskriver skogens potential för jobb och tillväxt, bevarande och hållbart brukande, bidrag i klimatomställningen samt rekreation och friluftsliv.

I projektets styr- och projektgrupp finns representation från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Region Stockholm, LRF Mälardalen, Mellanskog, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Holmen skog, Södertörns högskola och Friluftsfrämjandet.

Information med anledning av covid-19

På grund av rådande pandemi kommer vi att hålla aktiviteten utomhus. Vi kommer att samla max 50 personer och förbehåller oss rätten att fördela deltagandet så att vi får en så bred och jämn representation som möjligt.

VAR:
Kärsön, nära Drottningholm
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt