13 okt 2020 klocka 09.00 - 14.15

Hållbart samhälle i en växande huvudstadsregion – Miljömål 2.0

Färgglad illustration på vindkraftverk, hus, moln med mera.

Foto: Mostphotos

Välkommen till en digital gemensam träff för nätverken för miljömål, klimat, klimatanpassning och översiktsplanering. Temat är hållbart samhälle i en växande huvudstadsregion – Miljömål 2.0.

Vi har nått målåret 2020 och med det går miljömålen in i en ny fas – miljömålen är nu inkluderade som den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Det innebär att vi tar ett nytag med miljömålen med målåret 2030. Nu är det dags för Miljömål 2.0 utifrån en tillbakablick på vad som har hänt sedan miljömålen beslutades och vad som krävs för att nå dem till 2030.

Länet växer och med det behovet av bostadsförsörjning och infrastruktur samtidigt som vi ska nå miljömålen. I detta pussel finns flera målkonflikter, men där finns också möjligheter att vända målkonflikter till synergieffekter. Vi kommer att få lyssna på ett par goda exempel där man lyckats med detta. Vi kommer också att ha gott om tid att diskutera med varandra och ge input till den kommande processen med Miljömål 2.0 där miljömålen är en del av samhällsutvecklingen.

Målgruppen för mötet är nätverken för miljömål, klimat, klimatanpassning och översiktsplanering.

Länken till den digitala träffen kommer att skickas ut via mejl några dagar innan.

Varmt välkommen!

9.00 Välkommen! Johan von Sydow, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Stockholm

Agenda 2030 och miljömålen. Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger

9.30 Vad har hänt sedan miljömålen beslutades 1999, hur ser läget ut i dag och vart ska vi ha nått år 2030? Åsa Andreasson, Länsstyrelsen Stockholm

10.00 Tid för förmiddagsfika

10.15 Workshop 1 – Miljömål 2.0

10.55 Uppförsbackar till fördel för klimatet. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm

11.15 Lunch

12.15 Goda kommunexempel:

  • Plan för urban grönstruktur. Paola Ponzio, Sollentuna kommun
  • Tematisk översiktsplan om Havs-, kust- och vattenmiljöer i kommunen.Gundula Kolb och Michelle Ekinci, Värmdö kommun

13.00 Workshop 2 – Miljömål 2.0

14.00–14.15 Avslutning

VAR:
Skype
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt