20 nov 2020 klocka 09.00 - 16.00

Våld mot barn och våld i ungas nära relationer

Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids digitala konferens om våld mot barn och våld i ungas nära relationer

Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Under dagen kommer vi också att dela ut det årliga Kvinnofridspriset.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, Storsthlm, Stockholms stad samt Åklagarmyndigheten inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid.

Moderator: Kattis Ahlström

09.00–09.15 Välkomna och presentation av inspelade föreläsningar på Operation Kvinnofrids webbplats - Anija Johansson och Katarina Edlund, Länsstyrelsen Stockholm

09.15–13.00 Sändningsuppehåll

13.00–13.10 Sofia flick- och gosskör under ledning av Bolla Henriksson

13.10–13.20 Välkomna och inledning - Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län

13.20–13.30 Information om webbsändning och inspelade seminarier på Operation Kvinnofrids webbplats

13.30–13.50 Barnets rätt till frihet från alla former av våld - Anneli Sjöberg, Barnombudsmannen

13.50–14.00 Information om Operation Kvinnofrid samt status
gällande Strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026 - Operation Kvinnofrid

14.00–14.20 PAUS

14.20–14.50 Hur kan våldsutsatta barn bli huvudpersoner i sitt möte med myndigheter? - Maria Eriksson, professor socialt arbete Ersta Sköndal Bräcke högskola

14.50–15.10 Våld – från barn till vuxen och hur man bemöter oss så att det gör skillnad - Föreningen Knas hemma

15.10–15.30 Samtal med föreläsare

15.30–15.45 Sammanfattning och utvärdering

15.45–15.55 Utdelning av Kvinnofridspriset 2020 - Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län

15.55 Avslutning

www.operationkvinnofrid.se Länk till annan webbplats.

Tema: Att uppmärksamma, bedöma och stödja

Vikten av samverkan för att förebygga våld
Medverkande: Lina Jallow, Satu Vanhanen, Rafelle Azzawi, Sayruz Rodriguez, Våldspreventivt centrum Botkyrka kommun

Barns delaktighet i ärenden som rör våld
Katarina Elmehed, socionom och utbildare Signs of Safety

Barnhus – myndighetssamverkan för barnets bästa
Medverkande: Maria Gorosch, Frida Malm, Carl Brunell, Barnahus Stockholm
Moderator: Anija Johansson, Länsstyrelsen Stockholm

Vägen till en säkerhetsplan enligt Signs of Safety
Medverkande Diana Nikosjkova, Solna stad

P1 Dokumentär miniserie: Barnen i vårdnadstvisterna

Barnsamtal – att möta barn i kris
Medverkande: Poa Samuelberg, Barnafrid Linköpings universitet

Tema: Fördjupning målgrupper

Vad säger forskningen om våld i ungas nära relationer?
Medverkande: Carolina Överlien, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress och Stockholms universitet

Den långa resan – barn och våld i migration
Medverkande: Erica Mattelin, Barnafrid Linköpings universitet

”Det är som att dejta typ” – om fenomenet sugardating utifrån erfarenheter av ett dagligt socialt arbete
Medverkande: Malin Andersson, Stockholms stad

Jag tyckte jag bodde i helvetet
Medverkande: Lisa Dahlgren, barnrättsorganisationen Maskrosbarn

Är barn med funktionsnedsättning mer utsatta för våld och kränkningar?
Medverkande: Linda Jonsson och Carl Göran Svedin, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Förekomsten och karaktären av hedersrelaterat våld och förtyck mot individer med intellektuell funktionsnedsättning
Inspelat på NNS webbkonferens 7 september 2020: Hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap
Medverkande: My Hellberg, TRIS (Tjejers rätt i samhället)

Här kan du ladda ner inbjudan och program som pfd. Pdf, 479.3 kB.

 

MÅLGRUPP: Chefer och personal inom kommuner och stadsdelar, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, Åklagarmyndigheten, andra myndigheter samt civilsamhällesorganisationer i Stockholms län.

DATUM OCH TID: 20 november, kl. 09.00–16.00

ANMÄLAN: Anmäl dig i formuläret nedan. Efter sista anmälningsdag kommer vi att skicka ett mejl till dig med mer information och länkar.

VAR:
Webbsänd konferens den 20 nov, samt inspelade seminarier på www.operationkvinnofrid.se
KOSTNAD:
0
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt