07 okt 2020 klocka 09.00 - 12.00

EKLIPS: Klimatsmart fysisk planering - lärdomar och framåtblick

Eklips-visualisering. Illustration: Mostphotos.

Länsstyrelsen och projektet EKLIPS bjuder in kommuner och berörda aktörer till digitalt slutseminarium. Syftet med EKLIPS är att få en ökad integrering av energi- och klimataspekter i fysisk planering. Vi kommer att dela med oss av lärdomar från projektets gång samt en framåtblick om vad vi ser behövs för en fortsatt ökad kapacitet hos kommuner att kunna bidra till klimatomställningen.

Den fysiska planeringen har en viktig roll att spela i omställningen till klimatneutralitet. De fysiska strukturerna dikterar i stor utsträckning villkoren för hur mycket energi som behöver nyttjas i våra dagliga rutiner och beteenden, samt hur energi kan produceras och distribueras för att tillfredsställa dessa behov.

EKLIPS – Energi och KLImat i fysisk Planering genom lokal och regional Samverkan, bjuder in till ett webbinarium för att dela med oss av våra lärdomar samt blicka framåt. Bland annat får vi höra reflektioner från pilotkommunerna som har fått processtöd i Uthållig kommun-metodiken, samt erfarenheter från Borås kommun som tidigare har tillämpat denna metodik med stor framgång. Vidare berättar vi vad som framkommit från enkäter och intervjuer kopplat till hinder och möjligheter för att öka kommuners institutionella kapacitet för att integrera energi- och klimataspekter i fysisk planering.

Program

9.00 Webbinariet startar.

 • Kort inledning.
 • Energimyndighetens arbete med lokal och regional energi- och klimatomställning. Rebecka Marklund, Energimyndigheten.
 • Lärdomar från EKLIPS pilotkommuner.
  Mats Lundström, KTH; Staffan Lind, Danderyd; Sofia Forsberg, Nykvarn.
 • Erfarenheter från tillämpandet av Uthållig kommun-metodiken i Borås.
  Susanne Arneborg, Borås.
 • Resultat och reflektioner kring kommuners institutionella kapacitet för att integrera energi- och klimataspekter i fysisk planering.
  Vincent Wretling, KTH; Anna-Lena Lövkvist Andersen, Länsstyrelsen Stockholm.
 • Frågestund och framåtblick.

12:00 Webbinariet avslutas.

Två pauser om cirka 10 min vardera är inplanerade under förmiddagen.

VAR: Skype. Möteslänk skickas ut till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Ingen kostnad att delta

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt