26 sep 2020 klocka 09.30 - 15.00

Optimal betesdrift på naturbetesmarker (tillfälle 4)

Foto: Carl Petter Eriksson.

Använder du naturbetesmarker redan idag eller skulle du vilja använda naturbetesmarker till dina djur? Äger du naturbetesmarker som behöver betas? Hur kan man planera och genomföra betesdriften för att få till bra djurproduktion och naturvårdsnytta?

På kursen, som vänder sig till djurägare och markägare, får du lära dig om:

  • Varför naturbetesmarker är så värdefulla.
  • Vilka djurkategorier som passar på olika typer av naturbetesmarker.
  • Betesekologi – samspelet mellan betesdjur och betesväxter.
  • Hur man ska planera och genomföra betesdriften för bästa resultat.
  • Hur man kan få tillgång till naturbetesmarker att beta.
  • Vad man ska tänka på när det gäller avtal.

Kursen äger rum ute i betesmarkerna, men med möjlighet till väderskydd vid eventuellt regn vid fika och lunch. Var och en tar med sig egen förmiddagsfika och lunchmatsäck, sittunderlag samt vid behov kläder för regnigt väder. Kursmaterial kommer att mailas ut till anmälda deltagare innan kursen.

Kursledare är Inger Pehrson, Palustre AB, betesexpert med mångårig erfarenhet som verksamhetsledare för Svenska Fåravelsförbundet respektive för Sveriges Nötköttsproducenter, från rådgivning och forsknings- och försöksverksamhet.

Två kurser var fullbokade i augusti, så kursen arrangeras vid ytterligare två tillfällen, den 25 och 26 september.

VAR: Karins Kvighotell, Två Kyrkors väg 121, 761 75 Norrtälje (Roslagsbro socken). Gårdsansvarig: Karin Broström. På eftermiddagen besöker vi även marker som tillhör Myrbackens gård och ligger i närheten.

KOSTNAD: Kursen finansieras delvis med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och är kostnadsfri för deltagarna.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 sep 2020

Anmäl dig

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt