07 sep 2020 klocka 09.00 - 10.00

Webbinarium: Trygg elförsörjning, slutredovisning av länsstyrelsernas regeringsuppdrag 

Sedan oktober 2019 har länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalands län, på uppdrag av Regeringen (Infrastrukturdepartementet), analyserat förutsättningarna för trygg elförsörjning.

Sedan oktober 2019 har länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalands län, på uppdrag av Regeringen (Infrastrukturdepartementet), analyserat förutsättningarna för trygg elförsörjning.

Uppdraget, att utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv analysera samt redovisa effektsituationen på regional nivå på kort och lång sikt har utförts i samverkan mellan de fyra länsstyrelserna samt Energimarknadsinspektionen.

Vid webinariet presenteras några regionala särdrag och unika förutsättningar samt ett antal slutsatser kring möjliga lösningar och framtida utmaningar för nationell och regional elförsörjning.

I anslutning till webinariet överlämnas också slutrapporten – och de tillhörande underlagsrapporterna med regionala analyser – till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman som ger några avslutande kommentarer kring Regeringens fortsatta arbete med trygg elförsörjning.

Webinariet är öppet för allmänheten och livesänds samt spelas in via Länsstyrelsen Stockholms Youtube-kanal.länk till annan webbplats

Slutrapportering av Länsstyrelsernas regeringsuppdrag

Regionala reflektioner från de fyra landshövdingarna

  • Sven-Erik Österberg, Stockholms län
  • Anneli Hulthén, Skåne län
  • Göran Enander, Uppsala län
  • Anders Danielsson, Västra Götlands län

Kapacitetsutmaningen på nationell nivå

Anna Vadazs Nilsson, Generaldirektör Energimarknadsinspektionen

Sammanfattning av Slutrapportens analys och medskick

Kommentar från energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman

VAR: Länsstyrelsen Stockholms Youtubekanal

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt