23 sep 2020 klocka 09.00 - 11.30

BoTryggt2030

Husfasader i solsken

Länsstyrelserna Stockholm och Västra Götaland bjuder in till konferensen BoTryggt 2030 tillsammans med den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige.

Vad är BoTryggt 2030?

Vid nyproduktion eller ombyggnation av exempelvis bostadsområden, skolor, offentliga rum och kollektivtrafikmiljöer görs sedan länge medvetna val när det gäller tillgänglighet, brandsäkerhet och miljöfrågor. Motsvarande strukturerat arbete saknas ofta beträffande frågor som rör säkerhet och trygghet.

Tillsammans med flera fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en de-facto standard för arbetet med att skapa säkra och trygga livsmiljöer. Standarden BoTryggt2030 handlar om att samla och sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i nyproduktion och ombyggnation genom det fysiska rummets utformning.

Innehåll

Med utgångspunkt i den nya standarden BoTryggt2030 och handboken presenterar stiftelsen TS kunskapen bakom att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsplanering. Vi går igenom FNs globala mål för hållbar utveckling med fokus på koncept som CPTED, CP-UDP, Defensible Space, Safescape, kapabla väktare och flera trygghetsskapande åtgärder kopplade till bebyggelseplanering. Föredraget fördjupar sig i de teoretiska principerna i BoTryggt2030, checklistorna och hur dessa kommer till användning i praktiken.

09.00 Introduktion: Säkerhet och trygghet i planeringsprocessen från de globala målen till plan- och bygglagen

09.20 Paus

09.30 BoTryggt2030, en ny standard för säker och trygg stadsplanering

10.30 Paus

10.40 Erfarenheter från praktiken: Österåkers kommun

11.00 Platssamverkan och placemaking för ett långsiktigt säkerhets och trygghetsarbete

11.20 Avslutande diskussion

VAR: Skype eller MS Teams. Länk till mötet och ytterligare information skickas ut till anmälda deltagare någon dag innan 23 september.

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Länk till mötet och ytterligare information skickas ut till anmälda deltagare någon dag innan 23 september.

Kontakt