17 sep 2020 klocka 09.00 - 10.00

Webbinarium: Trafikbuller i befolkningen - Exponering, utsatta grupper och besvär

Logotype för Bullernätverket

Trafikbuller är vanligt förekommande i Stockholms län. I projektet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär har man kartlagt hur många som utsätts för trafikbuller i länet, vilka grupper som är mest utsatta samt vilka besvär bullret ger upphov till.

Trafikbuller är en miljöförorening som är vanligt förekommande i Stockholms län. Internationella undersökningar visar att det ofta är personer med låg socioekonomisk status som är mest sårbara och även mest utsatta för olika miljöexponeringar, men få studier har gjorts i Sverige. Resultat från olika enkätundersökningar, till exempel Miljöhälsoenkät 2015, visar dock att många av länets invånare upplever olika typer av besvär kopplat till trafikbuller.

I projektet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär som Centrum för arbets- och miljömedicin har genomfört i samarbete med Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, och på uppdrag av Naturvårdsverket har man kartlagt hur många som faktiskt utsätts för trafikbuller i länet. Man har också tittat på vilka grupper i befolkningen som är mest utsatta för trafikbuller och vilka besvär bullret ger upphov till, något som är viktigt för att ge underlag för prioriteringar av förebyggande åtgärder.

VAR:
Zoom
KOSTNAD:
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt