21 aug 2020 klocka 09.30 - 15.00

Optimal betesdrift på naturbetesmarker (tillfälle 1)

Kor betande på äng med kyrka i bakgrunden.

Foto: Karin Broström.

Använder du naturbetesmarker redan idag eller skulle du vilja använda naturbetesmarker till dina djur? Äger du naturbetesmarker som behöver betas? Hur ska man planera och genomföra betesdriften för att såväl djurproduktion som naturvårdsnytta ska bli bra?

På kursen, som vänder sig till djurägare och markägare, kan du bland annat lära dig mer om:

  • Varför naturbetesmarker är så värdefulla.
  • Hur man kan få tillgång till naturbetesmarker att beta.
  • Vad man ska tänka på när det gäller avtal.
  • Vilka djurkategorier som passar på olika typer av naturbetesmarker.
  • Betesekologi – samspelet mellan betesdjur och betesväxter.
  • Hur man ska planera och genomföra betesdriften för bästa resultat.

Kursen äger rum ute i betesmarkerna, med möjlighet till väderskydd vid eventuellt regn vid fika och lunch. Var och en tar med sig egen förmiddagsfika och lunchmatsäck. Kursmaterial kommer att mailas ut till anmälda deltagare innan kursen.

Kursledare är Inger Pehrson, Palustre AB, betesexpert med mångårig erfarenhet som verksamhetsledare för Svenska Fåravelsförbundet respektive för Sveriges Nötköttsproducenter, från rådgivning och forsknings- och försöksverksamhet.

Kursen arrangeras vid två olika tillfällen, den 21 och 22 augusti.

VAR:
FÖRMIDDAG: Karins Kvighotell, Två Kyrkors väg 121, 761 75 Norrtälje (Roslagsbro socken). Gårdsansvarig: Karin Broström. EFTERMIDDAG: Myrbackens gård, Ösbyvägen 29-31, 76175 Norrtälje (Roslagsbro socken). Gårdsansvariga: Chris Olsson och Thomas Larsson
KOSTNAD:
Kursen finansieras delvis med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och är kostnadsfri för deltagarna.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 aug 2020

Anmäl dig

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt