29 sep 2020 klocka 09.00 - 16.00

En heldag om uppföljning av Jönköpingsenkäten med Signs of Safety samt implementeringsstöd

förskolebarn som sitter på en bänk med ryggarna vända mot fotografen.

Syftet med dagen är att ge chefer, coacher och metodstödjare inspiration och erfarenhetsutbyte till det fortsatta implementeringsarbetet med Signs of Safety, genom att ta del av uppföljningen av Jönköpingsenkäten samt implementeringsstöd.

Målgrupp: chefer, coacher och metodstödjare eller motsvarande.

OBS! Dagen kommer att genomföras digitalt. Den 20 september skickar vi praktisk information om upplägget kring det digitala mötet.

Välkommen att anmäla dig!

Kortare pauser kommer att läggas in under hela dagen.

09:00

 • Inloggning i det digitala verktyget. (Alt kaffe och registrering).

09:30

 • Inledning och information från Länsstyrelsen Vad är på gång i länet? - Katarina Edlund.
 • Uppföljning Jönköpingsenkäten – Uppföljningssystem 2.0 – Christina Evaldsson och Thomas Bolin Jönköping.
 • Lärande exempel från kommun.

12:00

 • Lunchpaus (alternativt gemensam lunch).

13:00

 • Implementeringsstöd om:
  • Vad säger oss resultatet av utvärderingen?
  • Hur kan utvärderingar bli en del av utvecklingen?
  • Översikt över internationella studier kring implementering av Signs of Safety.

Eftermiddagen leds av: Linn van Bruggen, Licensierad Signs of Safety utbildare och konsult.

15:55

 • Sammanfattning och avslutning.
VAR:
Online. Anmälda deltagare får en länk till webbinariet dagarna innan det äger rum.
KOSTNAD:
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt