17 sep 2020 klocka 10.00 - 15.30

WEBBINARIUM: Välkommen till en dag för kvinnofridssamordnare och chefer

Förmiddagens program vänder sig till kvinnofridssamordnare och chefer.


Eftermiddagen vänder sig i första hand till kvinnofrids­samordnare.

Programpunkter förmiddag

Målgrupp: kvinnofridssamordnare och chefer.

Syfte: ge kvinnofridssamordnare och beslutsfattare information och inspiration att arbeta med systematisk uppföljning våld (SUV) samt stöd till utveckling av kommunernas kompetens inom våldsområdet.

10.00–12.00

  • Stöd till kommuner rörande kompetens inom områdena mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
    • Presentation av det nationella projektet ”Basutbildningspaket för utbildare och chefer”. Desirée Backman, Länsstyrelsen.
    • Presentation av ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan Storsthlm och Länsstyrelsen, ”Regional struktur för att samordna kompetenshöjande insatser för länets kommuner”. Kari Rooth, Storsthlm och Katarina Edlund, Länsstyrelsen.
  • Lärande exempel: Utvärdering av SUV i Västerbotten, Sveriges kommuner och regioner.
  • Workshop: inspirera och dela erfarenheter av lokalt arbete med SUV.

12.00–13.00 Lunch

Programpunkter eftermiddag

Målgrupp: kvinnofridssamordnare.

Syfte: ge kvinnofridssamordnarna fördjupad kunskap i frågan om behandling av våldsutövare.

13.00–15.30

  • Vad är på gång gällande behandling av våldsutövare? Christina Eriksson Länsstyrelsen
  • Information om behandlingsprogrammet Predov. Kriminalvården.
  • Diskussion i kluster: Hur kan vi få ihop helheten så att våldsutsatta, våldsutövare och barn erbjuds stöd?

VAR: Skype

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt