02 sep 2020 klocka 11.00 - 16.00

Invigning av Svenska Högarna
– Sveriges största marina reservat

Den 2 september inviger vi Sveriges största marina reservat – Svenska Högarna i Stockholms ytterskärgård. Invigningstalare är miljöminister Isabella Lövin och landshövding Sven-Erik Österberg.

Svenska Högarna i Norrtälje kommun präglas av ett rikt marint djurliv samt av blåmusslor, tång- och algbälten i de friska ekosystemen på havsbotten.

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att utöka ett tidigare naturreservat med ett stort havsområde, så att det nu omfattar hela 61 000 hektar. Det bidrar till att stärka Sveriges biologiska mångfald och ekosystemtjänster och det gör Svenska Högarna till Sveriges största marina reservat.

Endast särskilt inbjudna gäster kan delta i programmet.

VAR: Svenska Högarna

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt