10 sep 2020 klocka 00.00 - 00.00

Att utreda våldsutsattas behov med stöd FREDA

Utbildningen är tre heldagar, den 10 september samt 27-28 oktober 2020.

Syftet med utbildningen är att få redskap att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd, inklusive att genomföra riskbedömning samt säkerhetsplanering.

Målgrupp: Socialsekreterare som utreder och bedömer våldsutsattas behov samt skyddade boenden som utför socialtjänst på uppdrag.

Krav: Deltagarna förväntas ha kunskaper om våld i nära relationer och dess mekanismer. Vidare att närmaste chef samtycker till ditt deltagande i utbildningen.

Upplägg: Kursen varvas med teori, praktiska övningar med fallbeskrivningar.

Utbildare: Linn Moser Hällen, Arvin utbildning

Vi återkommer med information senast den 1 september om tider samt om utbildningen kommer ske virtuellt eller i lokal.

Välkommen!

Mer information

Katarina Edlund, katarina.edlund@lansstyrelsen.se

  • Lagstiftning
  • Sammanfattning vad är våld i nära relationer och våldets konsekvenser
  • Vad kan ingå i en utredning
  • Nyttan med standardiserade bedömningsinstrument
  • FREDA beskrivning och farlighetsbedömning
  • Att göra en riskbedömning och säkerhetsplanering
  • Exempel på hur socialtjänsten kan säkerställa skydd när det inte finns behov av placering i skyddat boende
  • Att tillgodose olika målgruppers behov av stöd och skydd oavsett livsomständighet (om intersektionalitet).

VAR: Vi återkommer med plats senast den 1 september

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri. Vid icke anmäld frånvaro debiteras 1000 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 aug 2020

Anmäl dig

Kontakt