28 maj 2020 klocka 09.00 - 11.15

WEBBINARIUM: Solel i fysisk planering – kommunens roll för ökad solelproduktion

Länsstyrelsen och projektet EKLIPS bjuder in kommuner och berörda aktörer till ett digitalt seminarium om hur kommuner kan verka för en ökad solelproduktion, med fokus på den fysiska planeringen.

En förnybar energikälla som är på stark frammarsch är solel som produceras genom solceller. Det finns stora förhoppningar om att solel ska kunna bidra till omställningen till ett klimatneutralt samhälle, men då behöver det finnas förutsättningar för att etablera denna nya energiteknik. Kommuner kan bland annat genom sin fysiska planering underlätta för denna planering.

I detta webbinarium får vi dels lära oss om hur solenergi kan integreras i kommunala planeringsprocesser samt i befintlig bebyggelse. Vi får även höra om ett kommande projekt som ska drivas av Energikontoret Storsthlm, som berör både integrering av solenergi i befintlig bebyggelse samt natur- och kulturmiljöaspekter kopplat till solcellsparker.

Välkommen!

Anmälda deltagare får länk till webbinariet dagarna innan det äger rum.

09.00 Välkomna! Kort introduktion.

09.05 Metoder och gestaltningshänsyn vid planering och integrering av solenergi. Marja Lundgren, White arkitekter

09.35 ”Klok solenergi” – Hur når vi en stor utbyggnad av solenergi i bebyggelsen och naturmiljön med bibehållen acceptans? Johan Nyqvist, Energikontoret Storsthlm

09.50 Diskussion i smågrupper.

10.05 Avslutande gemensam diskussion.

10.15 Webbinariet avslutas.

VAR: Online. Deltagarna får en länk till webbinariet dagarna innan det äger rum.

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 maj 2020

Anmäl dig

Kontakt