19 maj 2020 klocka 10.00 - 11.00

WEBBINARIUM: Checklistor för en klimatsmart fysisk planering – hur och varför?

Länsstyrelsen och projektet EKLIPS bjuder in kommuner och berörda aktörer till ett digitalt seminarium om hur checklistor kan användas som verktyg för att integrera energi- och klimataspekter i fysisk planering.

Den rumsliga strukturen i samhället påverkar i stor utsträckning möjligheterna kring vilken energi vi kan använda och hur mycket energi vi behöver för vardagliga företeelser såsom transporter och uppvärmning. Givet dagens klimatkris finns därmed ett stort behov av att integrera hänsyn till aspekter kopplat till energieffektivisering och minskad klimatpåverkan i den fysiska planeringen för att bidra till omställningen till fossilfrihet.

Ett verktyg som kan användas för att säkerställa ett systematiskt beaktande av sådana aspekter är att använda sig av checklistor i planeringsprocesser på olika nivåer. Länsstyrelsen Halland tog 2016 i samarbete med Ekologigruppen fram ett förslag på en sådan checklista. I detta webbinarium får vi lära oss mer om syftet med och innehållet i den. Därefter diskuterar vi hur användandet av checklistor ser ut i dagsläget, vad det kan finnas för styrkor och svagheter med att använda checklistor generellt och ifall denna checklista i synnerhet kan ge något mervärde i kommunala planeringsprocesser.

Välkommen!

Anmälda deltagare får länk till webbinariet dagarna innan det äger rum.

10.00 Välkomna! Kort introduktion.

10.05 Presentation av checklista för begränsad klimatpåverkan. Karin Stenholm, Höganäs kommun (tidigare Länsstyrelsen Halland).

10.35 Diskussion i smågrupper.

10.50 Avslutande gemensam diskussion.

11.00 Webbinariet avslutas.

VAR: Online. Deltagarna får en länk till webbinariet dagarna innan det äger rum.

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt