13 maj 2020 klocka 09.00 - 14.30

Webbkurs i Panorama för Stockholms läns kommuner

Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Genom att samverka kan vi göra stor skillnad. Tillsammans kan vi uppnå mer!

 

Missa inte chansen att få en utbildning i ett verktyg som underlättar i klimatarbetet.

Den fysiska planeringen har pekats ut som ett av de viktigaste verktygen för att minska koldioxidutsläppen. Runt om i Stockholms län och resten av världen finns en massa kunskap som behöver lyftas fram. Vilka är utmaningarna? Vilka är möjligheterna?

En möjlighet att jobba med klimatfrågorna på ett tydligt och visualiserande sätt är att använda sig av verktyget Panorama. Genom Panorama blir det tydligt vilka insatser som gör skillnad.

Nu erbjuds tjänstepersoner i Stockholms läns kommuner som jobbar med fysisk planering och miljö-/energiförsörjning möjligheten att genom projektet Eklips få en utbildning i verktyget Panorama. Climateview kommer att hålla i utbildningen och är också de som tagit fram verktyget på uppdrag av klimatpolitiska rådet i samarbete med Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Utbildningen kommer att hållas digitalt.

Om panoramalänk till annan webbplats

Kursens mål

Genom praktiska och interaktiva övningar lär du dig hur

 • det nationella Panorama fungerar och används i praktiken
 • kommuner använder Panorama
 • du bryter övergripande klimatmål till konkreta omställningsmål
 • du kopplar ihop åtgärder till omställningsmål
 • du kan driva klimatarbetet med externa aktörer.

Vem är kursen till för?

Du är antagligen kommunala planerare eller miljö/energistrateg och arbetar med klimatomställning på din kommun. Er klimatplan håller antingen på att ta form, behöver uppdateras eller är klar och ska genomföras.

Del 1: Struktur för handlingsplan

Med utgångspunkt i Panoramas struktur för att bryta ner kommunens klimatmål till omsättningsmål så kommer vi att arbeta med:

 • Från Sveriges nationella Panorama till en kommuns Panorama.
 • Hierarkiska strukturer för emissioner och potentialer baserade på RUS-data ‣ Åstadkomma verkningsfullt klimatarbete med begränsad data.
 • Strategisk urval och prioritering av omställningsmål.
 • Hur man specificerar klimatutmaningen (territoriellt, konsumtion, genomfartstrafik, industri etc.).
 • CO2 budget i praktiken.

Del 2: Att skapa och tillämpa omställningsmål

Vi jobbar med att skapa och tillämpa omställningsmål:

 • Praktisk editering av din kommuns tavla.
 • Omställningsmål i detalj;
  • hur man preciserar ett omställningsmål för er kommun
  • hur man använder omställningsmål i sin kommunikation
  • bakomliggande antaganden och beräkningar.
 • Från omställningsmål till att skapa åtgärder;
  • innovation för att implementera kända lösningar lokalt hos oss
  • processer och verktyg för att skapa åtgärder i samverkan med interna och externa aktörer.

VAR: Online

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 maj 2020

Anmäl dig

 • För att öka inlärningseffekten ser vi gärna två deltagare från varje organisation, dock max 3 deltagare/organisation (fråga om ni är fler).
 • Information och tillgång till kursen kommer att skickas ut till deltagarna dagarna innan.

Kontakt