05 maj 2020 klocka 09.00 - 11.00

Webbinarium: scenarier och backcasting för att integrera energi- och klimataspekter i fysisk planering

Länsstyrelsen och projektet Eklips bjuder in kommuner och berörda aktörer till ett digitalt seminarium om hur scenarier och backcasting kan användas som verktyg för att integrera energi- och klimataspekter i fysisk planering.

Den rumsliga strukturen i samhället påverkar i stor utsträckning möjligheterna kring vilken energi vi kan använda och hur mycket energi vi behöver för vardagliga företeelser såsom transporter och uppvärmning. Givet dagens klimatkris finns därmed ett stort behov av att använda den fysiska planeringen som ett verktyg i omställningen till fossilfrihet.

En planeringsmetodik som kan bidra till att beakta klimatmål och belysa alternativa vägar för att nå en vision är att använda sig av backcasting och scenarier. Det innebär i korthet att man i sin planering först formulerar en långsiktig vision, och med avstamp i denna vision sedan utforskar hur man kan ta sig dit givet dagens situation.

I detta webbinarium får vi höra mer om hur denna planeringsmetodik är konstruerad, vilka möjliga styrkor en sådan metodik kan ha samt exempel på när den tillämpats i praktiken.

09.00 Välkomna! Kort introduktion.

09.05 Backcasting och scenarier i fysisk planering – genomgång av metodiken och nedslag i fallstudie. Ulrika Gunnarsson-Östling, KTH.

09.40 Bensträckare.

09.45 Energi- och klimatscenarier för Värmland år 2045. Jörgen Persson, Länsstyrelsen Värmland.

10.15 Diskussion i smågrupper.

10.35 Avslutande gemensam diskussion.

11.00 Webbinariet avslutas.

VAR: Online. Anmälda deltagare får en länk till webbinariet dagarna innan.

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 maj 2020

Anmäl dig

Anmälda deltagare får en länk till webbinariet dagarna innan.

Kontakt