12 maj 2020 klocka 09.30 - 15.00

UPPSKJUTEN: Ogräs i ekologisk produktion

Vapendetaljer orange

OBS! Aktiviteten är uppskjuten till hösten. Vi återkommer med nytt datum.

 

Tema: Mekanisk ogräshantering – praktik och strategi.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden
  • Hur kan ogrässtrategi se ut i ekologiskt lantbruk kopplade till växtföljd, odlingsstrategi och maskinteknik?
  • Vilken effekt uppnås med ogräsharvning eller och radrensning?

En viktig del av dagen är att ha utbyte deltagarna emellan.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som driver ekologisk produktion, har gård i omställning eller odlar konventionellt.

Kursledare

Hermann Leggedör, Agri-kultur AB samt Wijnand Koker, Agrodynamik AB, rådgivare med inriktning på ekologisk produktion

Värd

Bröderna Per & Johan Forssén samt driftledare Lucas den Herder. Gerstaberg/Brandalsund omfattar ca 250 åker och är under omställning till ekologisk produktion

09:30 Anmälan och fika

10:00 Ogräsens egenskaper – en genomgång: Rotogräs, fröogräs, villkor och möjligheter för ogräshantering

12:00 Lunch

13:00 Körning och visning i fält (ogräsharvar/ radrensare) i olika grödor: Treffler, Einböck, CMN, Heva , system Cameleon etc etc i normalsådda grödor 12,5 cm samt 37,5 cm radavstånd och dubbelrad.

15:00 Fika / Avsluting

VAR: Gerstaberg Gård i Järna

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri. Kostnad för mat/fika tillkommer: 287 kr för lunch och fika. Maten betalas kontant på plats.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 apr 2020

Kontakt