04 jun 2020 klocka 09.15 - 12.00

Webbinarium: Vattenplaneringens avgörande roll för att säkra framtida ekosystemtjänster

Vapendetaljer orange

Välkommen till ett webbinarium där vi ger exempel på synergieffekter mellan klimatanpassning, vattenplanering och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster.

Klimatförändringar ställer nya krav på helhetstänkande och samordning kring mark- och vattenanvändningen och hur vi anpassar samhället till andra förutsättningar. Vi behöver också få en bättre förståelse för de ekosystemtjänster som vattenmiljöerna skapar och hur vi kan nyttja och skydda dem. Vi tar upp olika perspektiv på planering av mark- och vattenfrågor samt god vattenplanering med ekosystemtjänstperspektiv genom kommunalt exempel. God vattenplanering gör det lättare för kommunerna att förbättra vattenkvaliteten, följa lagkraven, och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöernas ekonomiska, sociala och kulturella värden.

08.45 Webbinariet öppnas för test av ljud och bild för deltagare.

09.15 Välkomna! Introduktion till webbinariet, kort om Rich Waters-projektet.

Introduktion till ekosystemtjänster och förändrat klimat.
Föredragshållare meddelas senare.

Hur påverkas vattnets ekosystemtjänster av ett förändrat klimat?
Sara Bergek, forskare på SLU, berättar om en studie i Arbogaåns och Bällstaåns avrinningsområde med fokus på vattnets ekosystemtjänster idag och hur de i framtiden kan påverkas av översvämning.

10.15 Paus

10.25 Ekosystemtjänstperspektiv inom vattenplaneringen - fördelar och utmaningar
Towe Holmborn, vattensamordnare på Sollentuna kommun berättar om hur kommunen arbetade fram en vattenplan med ekosystemtjänstperspektiv.

Flödeshantering med hjälp av landskapet och dess ekosystemtjänster
Måns Enander, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen i Västmanland berättar om några exempel på effekten av flödesdämpande åtgärder utifrån ett avrinningsområdesperspektiv.

11.15 Paus

Förorenade områden i förändrat klimat
Samuel Karlström, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen i Stockholm berättar om ett sätt att visualisera och systematisera hur markföroreningar påverkas av höga flöden.

Fler frågor från deltagare samt summering.

12.00 Seminariet avslutas.

Målgrupp

Kommuner, länsstyrelser, miljökonsulter, övriga aktörer som arbetar med vattenplanering, stadsplanering, klimatanpassning eller ekosystemtjänster och vill dela lärdomar eller inspireras av andras kunskap. Webbinariet passar även dig som är markägare.

Arrangörer

Webbinariet är ett samarbetsarrangemang mellan Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen Västmanland och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genom projektet LIFE IP Rich Waters. Mer om projektet finns att läsa på

www.richwaters.se Länk till annan webbplats.

www.vattenplanering.se Länk till annan webbplats.

VAR:
Skype
KOSTNAD:
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 jun 2020

Anmäl dig

Kontakt