15 maj 2020 klocka 09.00 - 12.00

WEBBINARIUM: Stockholmsenkäten – tolkning, analys och användning av resultatet

Välkommen till en spindelklubb med fokus på hur vi kan arbeta med tolkning, analys och användning av statistiska resultat utifrån Stockholmsenkäten och andra drogvaneundersökningar.

Syfte med dagen

  • Öka kunskapen om hur vi kan tolka statistik och använda undersökningsresultat som verktyg i det förebyggande arbetet.
  • Ta del av lokala exempel från länet och landet.
  • Bidra till erfarenhetsutbyte.

Ha gärna tidigare resultat av Stockholmsenkäten eller annan drogvaneundersökning tillgängligt under webbinariet.

Målgrupp

Strateger från kommunerna och stadsdelsförvaltningarna med ansvar för Stockholmsenkäten eller annan lokal drogvaneundersökning. Du kan också bjuda med din kommunikatör eller annan kollega som du brukar arbeta tillsammans med vid resultathanteringen.

Övrigt

Programmet kommer att sändas via Länsstyrelsens Youtubekanal. Anmälda deltagare får länk till webbinariet dagarna innan det äger rum.

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och Stockholms stad.

09.00 Introduktion, Länsstyrelsen

09.05–10.10 Stockholmsenkäten: möjligheter och begränsningar i analyser och tolkningar av data, Håkan Leifman, expert och utredare

10.25–11.25 Göteborgsmodellen – indikatorsbaserat preventionsarbete i skolan, Maria Martini, Jessica Andersson och Eva Lindstrand, utvecklingsledare ANDTS Göteborgs stad

11.30–11.45 Hur kommuniceras resultatet av Stockholmsenkäten? Ett lokalt exempel. Inger Dahlberg, preventionssamordnare Haninge kommun

11.45 Avslutning

Det kommer att vara flera korta pausen under förmiddagen.

VAR: Länsstyrelsen Stockholms Youtube-kanal

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 maj 2020

Anmäl dig

Kontakt