15 maj 2020 klocka 09.00 - 15.00

Stockholmsenkäten – tolkning, analys och användning av resultatet

Välkommen till en spindelklubb med fokus på hur vi kan arbeta med tolkning, analys och användning av statistiska resultat utifrån Stockholmsenkäten och andra drogvaneundersökningar.

Syfte med dagen

  • Öka kunskapen om hur vi kan tolka statistik och använda undersökningsresultat som verktyg i det förebyggande arbetet.
  • Ta del av lokala exempel från länet och landet.
  • Bidra till erfarenhetsutbyte.

Tag med dator och tidigare resultat av Stockholmsenkäten eller annan drogvaneundersökning

Målgrupp

Strateger från kommunerna och stadsdelsförvaltningarna med ansvar för Stockholmsenkäten eller annan lokal drogvaneundersökning. Du kan också bjuda med din kommunikatör eller annan kollega som du brukar arbeta tillsammans med vid resultathanteringen.

Övrigt

Fika och lunch ingår.

Om spindelklubben behöver ställas in kommer vi sträva efter att genomföra den digitalt istället.

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och Stockholms stad.

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 maj 2020

Anmäl dig

Kontakt