28 apr 2020 klocka 09.15 - 12.00

Miljökvalitetsnormer för vatten och fysisk planering – går det att följa normerna och samtidigt se staden växa?

Vapendetaljer orange

Välkommen till ett webbinarium där vi lär oss mer om hur myndigheter och kommuner arbetar med miljökvalitetsnormer i fysisk planering.

Det är snart dags för en ny förvaltningsplan med åtgärdsprogram och miljökvalitets­normer enligt vattenförvaltningsförordningen.

Hör vattenmyndigheten berätta om framtiden och Boverket om deras kommande arbete. Lyssna också på hur Länsstyrelsen i Stockholm och Södertälje kommun arbetar med att genomföra sina åtgärder enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Du som har fått en bekräftelse på din anmälan kommer att få en länk till webbinariet någon dag i förväg.

Välkommen!

08.45 Webbinariet öppnas för kontroll av ljud för deltagare.

09.15 Välkomna! Introduktion till webbinariet, kort om Rich Waters-projektet.

 • Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2022–2027: Vart är vi på väg?
  Vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp, Vattenmyndigheterna, berättar om arbetet med reviderat åtgärdsprogram för vatten inför nästa förvaltningscykel samt uppföljningen av nuvarande kommunala åtgärder som handlar om fysisk planering.
 • Boverkets vägledningsarbete om miljökvalitetsnormer för vatten under 2020
  Boverket berättar om uppstart av vägledningsarbete under året.

10.10 Paus

10.20

 • Länsstyrelsen i Stockholm vägleder kommuner
  Exempel från Länsstyrelsen i Stockholm om hur de arbetar med att stötta och vägleda, och ställa krav på kommuner i frågor som berör miljökvalitetsnormer i fysisk planering.
 • Miljökvalitetsnormer för vatten i detaljplaneringen – exemplet Åtäppan
  Karl-Axel Reimer, gruppchef Miljökontoret och Erik Arnaryd, planarkitekt, Södertälje kommun berättar om hur de arbetar med att följa miljökvalitetsnormer i fysisk planering och om en detaljplan som utmanade arbetsprocessen

11.00 Paus

11.10

 • Kommuner diskuterar utmaningarna i nuvarande lagstiftning kring dagvattenhantering
  Elin Ångman, Projektledare för MER – Mälaren en sjö för miljoner, berättar om MER-kommunernas planer på en gemensam skrivelse om utmaningen att följa miljökvalitetsnormer för vatten med stöd av nuvarande lagstiftning.
 • Frågestund
 • Avslutning och summering

12.00 Seminariet avslutas.

Inbjudan och programPDF

Målgrupp

Kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter som arbetar med miljökvalitetsnormer för vatten och/eller Plan- och bygglagen, och vill dela lärdomar eller inspireras av andras kunskap.

Arrangörer

Seminariet anordnas genom projektet LIFE IP Rich Waters som ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms stad. Mer om projektet finns att läsa på

www.richwaters.selänk till annan webbplats

www.vattenplanering.selänk till annan webbplats

VAR: Skype

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 apr 2020

Anmäl dig

Kontakt