27 apr 2020 klocka 09.00 - 12.00

WEBBINARIUM: Varför ska en fysisk planerare bry sig om elförsörjning?

Länsstyrelsen och projektet Eklips bjuder in kommuner och berörda aktörer till ett digitalt seminarium om energi­försörjningens grunder.

Klimatet är vår tids största utmaning. Den fysiska planeringen har pekats ut som ett av de viktigaste verktygen för att minska koldioxidutsläppen. Runt om i Stockholms län och resten av världen finns en mängd kunskap som behöver lyftas fram. Vilka är utmaningarna? Vilka är möjligheterna?

En viktig del i vårt arbete med omställningen till ett hållbart samhälle handlar om att hitta vägar till ett energismart samhälle. El och energiförsörjning är lite av en vit fläck på kartan för många fysiska planerare. I många kommuner behöver samverkan öka mellan energistrateger och fysiska planerare. För att kunna samverka och göra skillnad tillsammans krävs en förståelse för det gemensamma behovet. Vi bjuder därför in samtliga kommuner och berörda regionala aktörer i Stockholms län till detta kunskapsseminarium om elförsörjningens grunder. Tillsammans kan vi uppnå mer!

I dagsläget är det få kommuner i Stockholms län som fullt ut använder sig av den fysiska planeringen som verktyg i sitt klimat- och energiomställningsarbete. Tidigare erfarenheter visar att grunderna till detta är såväl kunskapsmässiga som praktiska. Projektet syftar till att lyfta fram betydelsen av att införliva klimat- och energifrågorna i det dagliga planeringsarbetet samt att tydliggöra hur klimat- och energifrågorna kan integreras i den fysiska planeringen.

Program

09.00 Energisystemets framväxt – Inledning och historisk beskrivning, varför ser det ut som det gör?

09.15 Elförsörjningssystemet i dag och i morgon – Baskunskaper i energiförsörjning och hur allt hänger ihop.

10.00 Bensträckare

10.20 Läget i länet ur ett stamnätsperspektiv

10.40 Läget i länet ur ett regionalt perspektiv

11.00 Bensträckare

11:10 Så fungerar samverkan i Uppsala

11.30 Avslutande diskussion

12.00 Seminariet avslutas

Välkommen!

VAR: Online. Anmälda deltagare får en länk till mötet via e-post dagarna innan det äger rum.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 apr 2020

Anmäl dig

Kontakt