24 apr 2020 klocka 09.00 - 12.00

INSTÄLLT: Kommundag med kulturmiljötema våren 2020

Kulturvärden, hållbarhet och energieffektivisering.

Vårens kommunseminarium sätter fokus på verktyg och metoder för hur kulturvärden kan bevaras i en allt mer pressad energidebatt. Inledningsvis informerar Länsstyrelsen i Stockholms län om Boverkets utbildningsmaterial kring kulturvärden och PBL.

Vi bjuder på fika.

Kontaktperson

Stina Hagelqvist, stina.hagelqvist@stockholmslansmuseum.se

  • PBL och kulturvärden, Boverkets utbildningsmaterial
    Länsstyrelsen i Stockholm
  • Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vad säger lagen om avvägning mellan energieffektivisering och kulturhistoriska värden? Och vilken vägledning får vi genom domstolarnas beslut?
    Mia Geijer, Fil. dr, antikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro och lektor vid Uppsala Universitet
  • Värna våra fönster - klimatsmart renovering bra för miljö och kulturvärden
    Gustav Bergström, Civ. ing. och byggnadsvårdare/debattör

VAR: Stockholms stadsmuseum, Sevenbomsalen

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 apr 2020

Kontakt