08 maj 2020 klocka 07.45 - 09.30

INSTÄLLT: Frukostseminarium med Bullernätverket

Bullernätverkets logotyp

Seminariet anordnas i stället under hösten. Mer information om detta kommer att skickas ut till dem som är anslutna till nätverket samt läggas upp på nätverkets hemsida.

 

Välkommen till ett frukostseminarium där du får veta mer om projektet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär.

Trafikbuller är en miljöförorening som är vanligt förekommande i Stockholms län. Internationella undersökningar visar att det ofta är personer med låg socioekonomisk status som är mest sårbara och även mest utsatta för olika miljöexponeringar, men få studier har gjorts i Sverige. Resultat från olika enkätundersökningar, till exempel Miljöhälsoenkät 2015, visar dock att många av länets invånare upplever olika typer av besvär kopplat till trafikbuller.

I projektet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär som Centrum för arbets- och miljömedicin har genomfört i samarbete med Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, och på uppdrag av Naturvårdsverket har man kartlagt hur många som faktiskt utsätts för trafikbuller i länet. Man har också tittat på vilka grupper i befolkningen som är mest utsatta för trafikbuller och vilka besvär bullret ger upphov till, något som är viktigt för att ge underlag för prioriteringar av förebyggande åtgärder.

Program

7.45 Frukostbuffé och mingel

8.30 Nytt från Bullernätverket

8.40 Charlotta Eriksson, Med. Dr. och epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, berättar om resultaten från projektet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär.

09.20 Frågestund

09.30 Avslut

VAR:
Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. Solnavägen 4, 113 65 Stockholm. Plan 10, lokal Tor.
KOSTNAD:
150 kronor
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 apr 2020

Kontakt