20 apr 2020 klocka 13.00 - 16.00

UPPSKJUTET: Södertörnsmodellen – ett sätt att samverka om energi och klimat i fysisk planering

Uppskjutet till slutet av augusti. Nytt datum publiceras här inom kort.

 

Välkommen till en eftermiddag med föreläsningar, kommunexempel och workshop om det framgångsrika arbetet med processer och samverkan i Södertörnsmodellen. Den här gången bjuder Länsstyrelsen och projektet EKLIPS in tillsammans med White arkitekter. 

Klimatet är vår tids största utmaning. Vi behöver ett klimat- och energismart samhälle. Genom att samverka kan vi göra stor skillnad. Tillsammans kan vi uppnå mer!

Den fysiska planeringen har pekats ut som ett av de viktigaste verktygen för att minska koldioxidutsläppen. Runt om i Stockholms län och resten av världen finns en mängd kunskap som behöver lyftas fram. Under dagen tittar vi närmare på hur Södertörnsmodellens metoder kan användas också för att lyfta in energifrågan i fysisk planering.

Projektet EKLIPS (Energi och KLImat i fysisk Planering genom lokal och regional Samverkan) erbjuder en möjlighet att delta i detta utforskande arbete.

I dagsläget är det få kommuner i Stockholms län som fullt ut använder sig av den fysiska planeringen som verktyg i sitt klimat- och energiomställningsarbete. Tidigare erfarenheter visar att grunderna till detta är såväl kunskapsmässiga som praktiska. Projektet syftar till att lyfta fram betydelsen av att införliva klimat- och energifrågorna i det dagliga planeringsarbetet samt tydliggöra hur de kan integreras i den fysiska planeringen.

Program

13.00 Inledning och presentation av projektet EKLIPS.

13.15 Södertörnsmodellsens potential för samverkan kring klimat- och energifrågor i fysisk planering. Lise-Lott Kolessar, White arkitekter.

14.00 Kommunexempel kring vision, process och samverkan. Exemepl från bland annat Huddinge kommun.

14.40 Workshop och fika. Prova på samverkansmetoder från Södertörnsmodellen.

15.45 Gemensam diskussion.

16.00 Dagen avslutas.

Välkommen!

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 apr 2020

Anmäl dig

Kontakt