14 maj 2020 klocka 13.00 - 15.30

INSTÄLLT: Jämlik och jämställd hälsa i Stockholms län

Vapendetaljer orange

Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium där regionala aktörer får mer kunskap om innebörden av jämställd och jämlik hälsa samt hur var och en kan arbeta vidare med detta i sin organisation.

Den nationella folkhälsopolitiken för jämlik hälsa är en av utgångspunkterna för arbetet med att uppnå social hållbarhet på lokal och regional nivå. Så är även det jämställdhetspolitiska målet, där jämställd hälsa är en viktig del.

Syfte med dagen

Att gemensamt utforska:

  • Vad innebär jämställd och jämlik hälsa mer konkret för oss som arbetar och berörs av dessa frågor ute i länet?
  • Hur kan vi samverka för att få bättre resultat?

Målsättning

  • Ökad gemensam förståelse för hur jämlik och jämställd hälsa kan ha bäring på ditt arbete.
  • Minst en god idé kring hur detta kan tas vidare på hemmaplan.

Målgrupp

Tjänstepersoner i kommuner, region och statliga myndigheter i Stockholm med ansvar för sociala hållbarhetsfrågor, till exempel jämställdhet, mänskliga rättigheter, funktionshindersfrågor och/eller folkhälsa.

Program

13.00 Inledning

13.15 Nationell politik för jämlik och jämställd hälsa – Vad innebär ett främjande och förebyggande arbete för jämlik och jämställd hälsa på lokal nivå?
Kaisa Snidare, projektledare för Folkhälsopilot Stockholm på Länsstyrelsen

14.00 Paus och fika

14.20 Workshop: Vad innebär ett främjande och förebyggande arbete för jämlik och jämställd hälsa på lokal nivå?

15.00 Möjligheter till stöd och samverkan från regionala aktörer

15.15 Slusummering och utvärdering

15.30 Seminariet avslutas

Varmt välkommen!

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Röda Kvarn

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 maj 2020

Kontakt