27- 28 aug 2020 klocka 09.00 - 16.00

UPPSKJUTET: Samverkan på riktigt

Med anledning av den rådande corona-pandemin behöver vi skjuta fram konferensen då den inte kan genomföras på ett säkert sätt under rådande omständigheter. Konferensen kommer i stället att genomföras den 9-10 dec med bibehållet innehåll.

Mot slutet av sommaren kommer en ny anmälningslänk att skickas ut till er så att ni får återanmäla er till de nya datumen.

Målgrupp

Kommunala strateger och samordnare med ansvar för preventionsfrågor, såsom ANDT, brott, våld eller för föräldraskapsstöd, folkhälsa och integration.

Syfte

  • Stärka samverkan och samordning i det lokala preventionsarbetet.
  • Inspirera till fortsatta steg framåt i det lokala preventionsarbetet.
  • Öka kunskapen om/synliggörande av lokala förutsättningar för tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete.

Förutsättningar

  • Det ska finnas en befintlig (nystartad eller befintlig sedan länge) samverkan kring utvecklingen av det lokala förebyggande arbetet.
  • För deltagande krävs minst två deltagare och max fem från varje kommun/stadsdelsförvaltning.
  • Varje kommun/stadsdelsförvaltning gör en gemensam gruppanmälan för de personer som ska delta.
  • Deltagande förutsätter medverkan vid båda dagarna.

OBS! Ingen övernattning.

Varmt välkommen!

Arrangörer

Samverkansdagarna arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm, och Stockholms stad.

9.00 Incheckning och inledning

Samverkan på riktigt: bakåtblick och framåtblick
Förväntningar i lokala teamet

9.45 Förutsättningar för tvärsektoriell samverkan för främjande och förebyggande arbete. Håkan Leifman/Camilla Pettersson, Karolinska Institutet

10.15 Fika

10.45 Lärande lokala exempel

11.15 Processarbete kring övergripande förutsättningar: hur kan vi samordnare och strateger påverka dessa?

12.15 Lunch

13.15 Samverkansteori. Berth Danermark, Örebro universitet.

14.45 Fika

15.15 Spindeldiagram: ett verktyg för att mäta samverkan Introduktion och frågor, Berth Danermark

16.00 Lokala erfarenheter av spindeldiagramsverktyget

16.45 Avslutas dagen

9.00 Incheckning

9.15 Resultat och processarbete kring spindeldiagram. Gruppdiskussioner under ledning av Berth Danermark.

10.15 Fika

10.45 Processarbete kring spindeldiagram. Gruppdiskussioner, analys och nästa steg under ledning av Berth Danermark.

11.45 Lunch

12.45 Stöd som finns att få i länet för att påverka kommunala förutsättningar

13.15 Lokal plan för samverkan framåt inkl. fika

14.30 Processutvärdering och slutsummering

15.00 Slut!

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 och kommer att meddela i god tid om datum för konferensen ändras.

VAR: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35

KOSTNAD: Samverkan på riktigt är kostnadsfri. Fika och lunch ingår båda dagarna.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt