17 apr 2020 klocka 13.30 - 15.30

Nätverksmöte Agenda 2030

Agenda 2030, 17 mål

Länsstyrelsen Stockholm har i uppdrag att bidra till genomförandet av Agenda 2030 i länet. Vi vill med denna nätverksträff fånga upp hur vi på bästa sätt med våra resurser kan stödja er i kommunerna i ert hållbarhetsarbete.

Ni som är inbjudna är strateger inom hållbarhet eller närliggande områden i kommunerna.

Program

  • Karin Melldahl från Statskontoret presenterar fynd och möjliga rekommendationer i den uppföljning av genomförandet av Agenda 2030 som görs och ska vara klar i juni.
  • Nationella Agenda 2030-samordnaren Gabriel Wikström berättar om sitt uppdrag.
  • Workshop – behovsinventering: Hur går vi från VAD till HUR?
  • Nästa steg?

Nätverksmötet genomförs som ett Skype-Möte

På grund av corona genomför vi mötet online. Vi återkommer med inbjudan till Skype-möte till dem som anmäler sig.

VAR: Skype-möte online

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 apr 2020

Anmäl dig

Kontakt