22 apr 2020 klocka 09.30 - 16.00

INSTÄLLT: Grundutbildning i lagstiftningen för de nationella minoriteterna

Flaggor för de nationella minoriteterna i Sverige.

Nu är det är dags för Länsstyrelsens och Sametingets grundutbildning i lagstiftningen för de nationella minoriteterna!
Dagen kommer att fokusera på bakgrund och genomgång av paragraferna i lagstiftningen.

Målgrupp är tjänstepersoner i kommuner, regioner och länsstyrelser som är nya i uppdraget och som inte deltagit i våra utbildningar tidigare (ett urval av deltagare kan komma att göras).

Om du inte kan delta på plats finns ändå möjlighet att ta del av dagen. Alla föredrag kommer att filmas och klippas ihop till ett material som finns tillgängligt för alla på minoritet.se efter utbildningsdagen.

Kontaktpersoner

Ulla Perman, Länsstyrelsen ulla.perman@lansstyrelsen.se
Aina Negga, Sametinget aina.negga@sametinget.se

9.30 Fika och registrering

10.00 Introduktion och bakgrund till minoritetspolitiken samt de allmänna bestämmelserna

12.00 Lättare lunch

13.00 Det förstärkta skyddet, medverkan av Skolverket och Socialstyrelsen

14.30 Kaffepaus

15.00 Statsbidrag samt vägen framåt, utvärdering

16.00 Slut för dagen

VAR:
INSTÄLLT
KOSTNAD:
Kostnadsfritt (eventuella resor och boende betalas av deltagaren)
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt