16 mar 2020 klocka 13.00 - 15.00

Praktiska tips vid ansökan om statsbidrag riktade till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium med praktiska tips för dig som ska skriva en ansökan till något av följande statsbidrag: Utvecklingsmedel § 37 och § 37a samt TIA (tidiga insatser för asylsökande).

Målgrupp för seminariet är kommuner och civilsamhällesaktörer som har en formulerad projektidé och som planerar att söka medel under året.

Under seminariet kommer vi att gå igenom ansökningsmallarna och resonera kring olika aspekter som utvecklas och kan stärka er ansökan och projektidé.

Det kommer finnas goda möjligheter till att ställa frågor och bolla idéer.

Välkommen!

Kontakt

TIA

Susanne Hedlund
Utvecklingsledare
E-post till Susanne Hedlund
Telefon 010-223 13 45

Martin Johansson
Utvecklingsledare
E-post till Martin Johansson
Telefon 010-223 13 60

Utvecklingsmedel § 37 och § 37a

Lina Devgun
Utvecklingsledare
E-post till Lina Devgun
Telefon 010-223 17 32

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt