07 maj 2020 klocka 09.00 - 16.00

Webbkurs Heder – utbildningsdag för kursledare

OBS! Utbildningsdagen kommer att genomföras digitalt. Ytterligare information om detta meddelas anmälda deltagare innan kursdagen.

 

Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan leda kompetenshöjande gruppträffar med stöd av den nya webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck: webbkursheder.se.

Grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt konsekvenserna av detta är viktigt för att kunna ge dem som utsätts ett bra bemötande, rätt stöd och skydd, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället.

Webbkursen är framtagen för att utgöra ett verktyg för kollegialt lärande i grupp och för att ge en kunskapsgrund till att utveckla verksamheter för att bättre kunna identifiera utsatta och arbeta förebyggande i frågan.

Utbildningens syfte: Ge deltagarna kunskap om hur kompetenshöjande gruppträffar kan genomföras med hjälp av webbkursheder.se samt ge fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp: Yrkesverksamma som har i uppdrag att kompetensutveckla kollegor inom socialtjänst, skola och förskola om hedersrelaterat våld och förtryck.

En förutsättning för deltagande är att du har mandat att utbilda om hedersrelaterat våld och förtryck i den egna organisationen. Länsstyrelsen ser gärna att två personer från varje organisation deltar i utbildningen vid samma tillfälle då det skapar förutsättningar för deltagarna att stötta varandra i arbetet med att utbilda och implementera webbkursen i den egna organisationen.

Välkommen!

Webbkursheder.se lanserades under hösten 2019 och är en grundkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är framtagen för att användas i grupp och kompletteras därför med ett kursledarstöd. Webbkursheder.se riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola och förskola, men kan även användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg och rättsväsendet.

Webbkursen har tagits fram av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

VAR: Utbildningsdagen kommer att genomföras digitalt. Ytterligare information om detta meddelas anmälda deltagare innan kursdagen.

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29 apr 2020

Anmäl dig

Kontakt