27 mar 2020 klocka 08.00 - 09.30

INSTÄLLT: Varför är det viktigt att mäta ojämlikhet?

FRUKOSTSEMINARIET ÄR INSTÄLLT!

Det vi ser kan vi göra något åt! Hur arbetar din arbetsplats med att synliggöra ojämlika förhållanden? Välkommen till ett frukostseminarium med Nick Jones och Mona Nechma.

Länsstyrelsen och projektet Vidga Normen i praktiken bjuder in till frukostseminarium om system för kartläggning och uppföljning. Seminariet erbjuder kunskap om varför det är viktigt att mäta ojämlikhet, tar upp goda exempel och diskuterar fram hur man kan arbeta med mätning.

Att undersöka förhållanden på arbetsplatsen är en grund i allt arbete kring alla diskrimineringsgrunder, även hudfärg. Lagen är tydlig med att granskning är viktig för att kunna etablera ett arbete med aktiva åtgärder som motverkar diskriminering och verkar för lika rättigheter och möjligheter inom en verksamhet.

Nick Jones

Nick Johnson Jones är konst- och bibliotekschef i Huddinge kommun. Han har en lång erfarenhet som chef och kombinerar teori och praktik för att belysa viktiga jämlikhetsperspektiv i arbetet med kvalitet och uppföljning inom offentlig sektor. Nick har även genomdrivit omfattande arbeten med nya statistikmetoder för att åskådliggöra olika målgruppers tillgång och nyttjande av de verksamheter som han ansvarar för.

Mona Nechma

Moderator under seminariet är Mona Nechma, en folkbildare i själen med ett särskilt engagemang för antirasism och jämlikhet. Som projektledare på Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer driver Mona det antirasistiska arbetet och har tidigare arbetat med olika former av demokratistärkande verksamheter i civilsamhället.

Frukost serveras klockan 8.00–8.30.

Varmt välkomna!

VAR: Seminariet är inställt

KOSTNAD: Seminariet är kostnadsfritt. Men vi tar ut en avgift på 300 kronor vid avanmälan efter den 20 mars.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt