05 mar 2020 klocka 08.30 - 15.15

Barnkonventionen nu lag – vad innebär det för dig som samordnare?

Ungdomar

Barnkonventionen har blivit lag. Välkommen till en spindelklubb om vad det innebär för dig som är samordnare i preventionsfrågor gällande ANDT.

Syfte med dagen är att öka kunskapen om vad barnkonventionen innebär i rollen som preventionssamordnare.

Målgrupp är kommunala samordnare i preventionsfrågor gällande ANDT.

Vi bjuder på lunch och fika.

8.30 Kaffe/te och möjlighet till nätverkande

9.00 Inledning

9.05 Barnkonventionen blir lag – vad betyder det för oss?
David Sandberg Hjelm, BRIS

10.05 Fika

10.20 Vad innebär barnkonventionens artiklar för oss som samordnare?
Workshop ledd av Mårten Åhström

11.30 Lunch

12.30 Ungdomsdialog – en modell för systematiskt ungdomsinflytande
Maria Reisten, samordnare Västerås

13.30 Fika

13.45 Exempel från länet på inkludering av barn och unga, samt diskussion

  • Ungdomars delaktighet i olika kampanjer, Sollentuna kommun
  • Danderyd Lyssnar – Hur går vi vidare?

14.45 Summering och avslutning

15.15 Tack och hej!

VAR: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, plan 4. Lokal Grand

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt