02 apr 2020 klocka 08.30 - 16.00

INSTÄLLT: Regionala miljö- och samhällsbyggnads­dagen

Eklips-visualisering. Illustration: Mostphotos.

VI ÅTERKOMMER MED INFORMATION.

 

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Årets tema utgår från den regionala klimat- och energistrategin 2020–2045.

Ett viktig område för att kunna nå klimat- och energimålen är via den fysiska planeringen. Fokus kommer att vara på två sakområden:

  • Energiförsörjning i den fysiska planeringen
  • Transporter i den fysiska planeringen

Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen arrangeras av Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Storsthlm, Centrum för arbets- och miljömedicin, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom Region Stockholm samt Stockholms stad.

Målgrupp

Dagen riktar sig till politiker, tjänstepersoner och andra i Stockholms län som arbetar med samhällsplanering, miljö och hälsa eller hållbarhetsfrågor.

Övrig information

Under dagen serveras en vegetarisk lunchtallrik, fika och frukt.

Konferensavgiften är 500 kronor. Anmälan är bindande och avgiften debiteras även om man inte kan delta. Man kan dock överlåta sin plats till någon annan vid förhinder.

8.30 Registrering och kaffe

9.00 Välkomna! Presentation, upplägg och syfte med dagen
Moderator: Alexander Ståhle, Spacescape och KTH
Inledning av Johan von Sydow, länsöverdirektör Länsstyrelsen Stockholm

9.15 Regeringens klimathandlingsplan
Miljödepartementet

10.00 Fika

Block 1: Transporter

10.15 Hållbara städer
Alexander Ståhle, Spacescape och KTH

11.00 Den fysiska planeringens betydelse för möjligheterna att nå klimatmålen för transportsektorn
Joanna Dickinson, Naturvårdsverket

12.00 Fossilfritt 2030, ett nytt ERUF-projekt i länet
Eva Sunnerstedt, Stockholms stad

12.10 Lunch (vegetarisk lunchtallrik)

Block 2: Energiförsörjning

12.45 Effektproblematiken i Stockholms län
Johnny Kjellström från Länsstyrelsen Stockholm, Peter Karnung från Region Stockholm, Johan Nyqvist från Energikontoret Storsthlm

13.00 Läge och utbyggnad av transmissionsnätet (stamnätet) i Strockholms län
Svenska Kraftnät (t b c)

13.15 Samarbete för smartare användning av elnätet – Projekt Coordinet
Yvonne Ruwaida, Vattenfall (t b c)

13.35 Fika

14.00 Panel: Utmaningar kring energiförsörjningen i länet
Lena Berglund från E.ON, Erik Dotzauer från Stockholm Exergi, Henrik Bergström från Ellevio, Lisa Lindqvist från Stockholms Handelskammare, Yvonne Ruwaida från Vattenfall (t b c) m.fl.

15.00 Hur tar vi detta vidare? Summering av dagen

16.00 Dagen avslutas

Välkommen!

VAR: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand

KOSTNAD: 500 kronor. Anmälan är bindande.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 mar 2020

Kontakt