20 mar 2020 klocka 08.30 - 11.20

Öppet forum för boendeplanering

Vapendetalj blå

Välkomna till vårens Öppet forum för boendeplanering där vi presenterar resultaten från årets bostadsmarknadsenkät.

Med anledning av covid 19 sänds seminariet via Skype. Vill du delta?
Maila senast den 19 mars vid lunchtid till nanny.andersson.sahlin@lansstyrelsen.se
Därefter får du en inbjudan till att delta på seminariet. Ni som redan anmält er får en inbjudan senare i veckan.

Är det fortfarande underskott på bostäder i länets alla kommuner? Hur många bostäder planeras under 2020 och 2021? Det är några av de frågor som du får svar på. Därutöver görs ett nedslag i planeringskedjan översiktsplanering-detaljplanering-Riktlinjer för bostadsförsörjningen. Hur hänger dessa dokument ihop vad gäller barnperspektiv? Presentationerna genomförs av studenter som läser samhällsplanering vid Stockholms universitet.

Seminariet avslutas med två inlägg från Region Stockholm om marknadsefterfrågan och om bostadsbeståndet på basområdesnivå.

Välkomna!

08.30 Kaffe

9.00 Välkomna! Och kort om bostadsmarknadsläget
Henrik Weston, Länsstyrelsen

Bostadsmarknadsenkäten 2020
Caroline Påhlsson, praktikant Länsstyrelsen
Inledning: Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen

Riktlinjer för bostadsförsörjning-detaljplaner-översiktsplaner – hur behandlas barnperspektivet?
Deeqa Odaway & Sven Wallström, praktikanter Länsstyrelsen
Inledning: Lisa Palmér & Malin Axelsson, Länsstyrelsen

Bensträckare (10 min)

Marknadsefterfrågan i Stockholmsregionen & bostadsbeståndet på basområdesnivå
Kim Örtenblad & Matilda Rehn, Region Stockholm

11.20 Avslutning

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, våning 4. Lokal Royal

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt