04- 05 mar 2020 klocka 09.00 - 17.00

Forum för samhällsskydd och beredskap

Vapendetaljer orange

Den 4-5 mars bjuder Länsstyrelsen in till Forum för samhällsskydd och beredskap, en konferens som riktar sig till chefer, strateger, samordnare och kommunikatörer inom området krisberedskap och civilt försvar.

Under två heldagar ges möjlighet till kunskapshöjning, inspiration, erfarenhetsåterföring och nätverkande med kollegor från länets alla kommuner, Region Stockholm, räddningstjänst och alla andra aktörer på samordnande nivå inom Samverkan Stockholmsregionen.

Utförlig agenda publiceras inom kort men några punkter som dagarna kommer bjuda på är:

 • Näringslivets roll i totalförsvaret – utredningssekreteraren berättar
 • Totalförsvarsövning 2020: erfarenheter från genomförda övningar
 • Erfarenheter från övning Havsörn
 • SSR i aktiverat läge: Höga flöden i Mälaren
 • Kommande aktiviteter:
  • Typfall: Samarbete med FOI som stöd till arbete med krigsorganisation i Stockholm
  • Säkra kommunikationer (SKOM)
  • Nödvattenplanering

VAR:

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 mar 2020

Kontakt