24 mar 2020 klocka 09.00 - 12.00

En väg till arbete för unga vuxna som omfattas av den nya så kallade gymnasielagen

Vapendetaljer orange

Den så kallade nya gymnasielagen infördes den 1 juli 2018 och gav unga vuxna över 18 år som tidigare hade varit ensamkommande barn en ny möjlighet att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. När utbildningen är slutförd har de unga vuxna sex månader på sig att hitta ett arbete som uppfyller vissa villkor för att få möjlighet till ett fortsatt uppehållstillstånd.

Vi måste meddela att vi på grund av den rådande läget kring spridning av Covid19-viruset beslutat att inte genomföra seminariet den 24 mars som planerad. För tillfället undersöker vi alternativa möjligheter att genomföra seminariet utan att ha publik på plats. Vi återkommer!

Syftet med dagen är att erbjuda kunskaps-och erfarenhetsutbyte. Vi presenterar lärande exempel på hur kommuner och civilsamhällets aktörer arbetar för att öka gruppens möjligheter att efter utbildningen hitta ett arbete.

Träffen riktar sig främst till enhetschefer och andra funktioner med samordnande ansvar med koppling till målgruppen i kommuner och myndigheter.

08.30 Kaffe och smörgås

09.00 Länsstyrelsen inleder

  • Aktuellt om den s.k. nya gymnasielagen, Sveriges kommuner och regioner
  • Situationen för unga vuxna med tillfälligt uppehållstillstånd för studier, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund

Paus

Lärande exempel

  • Stockholms stad: Projekt Hållbar Framtid samt arbetsgivarsamverkan
  • Frivilliga familjehem på Värmdö i samarbete med Värmdö församling Svenska Kyrkan
  • Mötesplats Vox ungdomspoolen, IOP samarbete med Örebro kommun
  • På lika villkor – Projektledarutbildning tillsammans med företagspartners, Rädda Barnen

Länsstyrelsen informerar om utvecklingsmedel §37 och §37a

12.00 Tack och avslut

Träffen arrangeras av Koordination Norrort, Etablering Södertörn, Stockholms stad, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Länsstyrelsen Stockholm.

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal Grand

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt