17 feb 2020 klocka 09.00 - 16.00

Klimatsmart fysisk planering genom samverkan – transporter

Eklips-visualisering. Illustration: Mostphotos.

Illustration: Mostphotos.

Länsstyrelsen och projektet EKLIPS bjuder in till seminarium med workshop.

Klimatet är vår tids största utmaning. Vi behöver ett transportsnålt och energismart samhälle. Genom att samverka kan vi göra stor skillnad. Tillsammans kan vi uppnå mer! Den fysiska planeringen har pekats ut som ett av de viktigaste verktygen för att minska koldioxidutsläppen. Runt om i Stockholms län och resten av världen finns en massa kunskap som behöver lyftas fram. Vilka är utmaningarna? Vilka är möjligheterna?

Projektet EKLIPS (Energi och KLImat i fysisk Planering genom lokal och regional Samverkan) erbjuder en möjlighet att delta i detta utforskande arbete. De olika aktiviteterna som projektet erbjuder ska ses som en helhet. Vi ser gärna att en person (eller flera) från varje kommun deltar och återkommer till varje aktivitet för att kunna fungera som bärare av kunskapen.

I dagsläget är det få kommuner i Stockholms län som fullt ut använder sig av den fysiska planeringen som verktyg i sitt klimat- och energiomställningsarbete. Tidigare erfarenheter visar att grunderna till detta är såväl kunskapsmässiga som praktiska. Projektet syftar till att lyfta fram betydelsen av att införliva klimat- och energifrågorna i det dagliga planeringsarbetet samt tydliggöra hur klimat- och energifrågorna kan integreras i den fysiska planeringen.

Vi bjuder på en enklare vegetarisk lunch och fika under dagen.

Välkommen!

09.00 Inledning

09.30 Samverkansformer och verktyg för en målstyrd planering. Christian Fredricsson, Trivector

10.00 Kaffepaus

10.15 Övningar kring hur modellerna kan användas i den kommunala planeringen. Trivector

11.45 Vegetarisk lätt lunch

12.45 Ohållbara stadsdelar i ett transporteffektivare samhälle. Joanna Dickinson, Naturvårdsverket

13.30 Regional cykelsamordning för ökad cykling. Agnes Landefjord, Regionala cykelkansliet, Region Stockholm

14.00 Bensträckare

14.15 Arkitektur för hållbar mobilitet. Hinder och möjligheter för att bygga bostäder med parkeringstal noll. Innovationsprojektet Mobo. Malin Gibrand, Trivector

14.45 Workshop kring metoder från projektet Mobo. Trivector

15.30 Avslutning

Kontakt

Vid frågor, kontakta Gill Hermansson Wolff, gill.hermansson.wolff@lansstyrelsen.se eller Anna-Lena Lövkvist Andersen, anna-lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se.

VAR: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, våning 4. Lokal Royal

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt