04 mar 2020 klocka 09.00 - 12.00

Regionala nätverket för klimatanpassning

Den 4 mars bjuder Länsstyrelsen in samtliga kommuner i länet till en nätverksträff. Vi kommer ägna förmiddagen åt workshop med syftet att ringa in era behov av stöd och samverkan för att öka takten i klimatanpassningsarbetet.

Diskussionen kommer att ligga till grund för revideringen av den regionala handlingsplanen för klimatanpassning som påbörjas under 2020. Vi kommer även att kortfattat presentera SMHIs uppföljning av kommunernas klimatanpassningsarbete och ha detta som utgångspunkt i diskussionerna.

Målgrupp

Målgruppen för mötet är kommunernas klimatanpassningssamordnare eller motsvarande och vi ser gärna att varje kommun representeras av två personer, helst från olika verksamhets­områden, till exempel fysisk planering, miljö, v/a och krisberedskap.

Sprid gärna inbjudan internt i era organisationer.

Program

  • Översiktlig presentation av SMHIs uppföljning av kommunerna.
  • Workshop: Diskussion om förutsättningar och hinder för att uppnå ett robust län.

Kaffe och smörgås serveras från kl 8.30.

Välkommen!

VAR: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66. Lokal: Grand.

KOSTNAD: Ingen kostnad, men föranmälan krävs.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt