16 apr 2020 klocka 09.00 - 12.00

INSTÄLLT: Agenda 2030 med fokus på ett jämlikt samhälle

Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till en förmiddag med praktiska, teoretiska, lokala och nationella erfarenheter inom Agenda 2030:s fokusområde – ett jämlikt samhälle.

Hur får vi en hållbar utveckling där ekonomi, ekologi och social hållbarhet hänger samman? Varmt välkomna till ett seminarium där vi diskuterar utmaningar och möjligheter med Agenda 2030. Förmiddagen syftar till ökad kunskap och praktisk handling i arbetet med jämlikhet och Agenda 2030.

Länsstyrelsen bjuder in beslutfattare och strateger som arbetar för ett hållbart och jämlikt samhälle.

P‌ROGRAM för Agenda 2030 med fokus på ett jämlikt samhälle
Moderator för dagen är Wendy Francis

Tid

Programpunkt

08:30

Frukost och registrering

09:00

Stockholms stads arbete med Agenda 2030 – Så når vi de 17 globala hållbarhetsmålen?
Veronica Wolgast, stadsledningskontoret i Stockholms stad

09:40

Social hållbarhet, Agenda 2030 och det funktionshinderspolitiska målet.
Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet

10:10

Paus

10:20

Hur vet vi att vi gör rätt när städerna ska utvecklas hållbart och jämlikt?
Joakim Forsemalm, Docent, Fil Dr i Etnologi och har utvärderat sociala hållbarhetskommissioner i Malmö, Göteborg och Stockholm stad

10:50

Jämlik styrning, handbok i jämlikhetsanalys och datavisualisering med Södertörnsanalysen - erfarenheter från Huddinge kommun
Marcel Moritz, teamledare Hållbarhet Huddinge kommun

11:20

Paus

11:30

Vidga Normen – om ojämlikhet på arbetsmarknaden utifrån hudfärg och hur det kan det motverkas.
Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm

11.55

Avslutande samtal


VAR: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, 4 tr, lokal Grand

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 apr 2020

Kontakt