Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

11 mar 2020 klocka 09.30 - 16.00

DOKUMENTATION: Nationell EST-träff i Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm och BRÅ bjuder in till ett seminarium där vi utbyter erfarenheter av att arbeta med effektiv samordning för trygghet (EST).

Syftet med seminariet är att stämma av hur EST-arbetet har utvecklats bland de pilotområden som fick stöd av Brå 2017–2019, samt utbyta erfarenheter för det fortsatta arbetet. I år vill vi särskilt belysa hur man kan arbeta bättre med lägesbilder och hur ett regionalt stöd för nya områden som vill testa EST kan se ut.

Inbjudna till träffen är polis, kommunrepresentanter och fastighetsföretag från pilotområdena samt länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare och polisens regionala brottsförebyggare.

Välkommen!

09.30 Kaffe/te och liten smörgås

10.00 Välkommen och presentation av dagen
Michael Frejd och Erik von Essen, Länsstyrelsen och Erika Sallander, Brå

10.10 Förbättra lägesbildsarbetet med nya verktyg för lokal samverkan
Kim Nilvall, Polisen (NOA), visar verktyg som kan synkas med EST-arbetet. Verktygen är framtagna för polisens metodstöd för att motverka organiserad brottslighet, men kan användas för all lokal brottslighet.

10.30 Piloterna delger sitt arbete med EST
Borås och Botkyrka

11.10 Paus

11.20 Piloterna delger sitt arbete med EST
Sollentuna och Malmö

12.00 Lunch – vi bjuder på sallad

12.40 Hur ser utvecklingen av EST ut i landet?
Henrik Andershed, professor vid Örebro universitet, har under förra året gett metodstöd till många regioner och kommuner i landet. Här får vi ta del av läget, behoven och utmaningar som han sett.

13.00 Skåne först ut – regionalt metodstöd för kommuner som vill testa EST
Annika Wågsäter, samordnare på Länsstyrelsen Skåne, berättar hur de lagt upp sitt stöd till kommunerna i Skåne och vilka erfarenheter det gett.

13.20 Grupparbete (grupperna sammansätts utifrån region/län)
Behövs det en stödstruktur för EST i regionen/länet och hur kan den i så fall se ut? Vem kan bidfra och vilka förutsättningar krävs?

13.50 Återkoppling på grupparbetet – fokus på vilka förutsättningar som krävs och hur de kan tillgodoses

14.10 Piloterna presenterar sitt arbete med EST
Borlänge och Växjö

14.50 Kaffe/te och kaka

15.10 Piloterna presenterar sitt arbete med EST
Norrköping och Örebro

15.50 Avslutande reflektioner

16.00 Dagen avslutas

Mer information och kontakt

Erika Sallander, BRÅ
E-post: erika.sallander@bra.se
Tel: 08-527 584 92

Michael Frejd, Länsstyrelsen Stockholm
E-post: michael.frejd@lansstyrelsen.se
Tel: 010-223 16 08

Erik von Essen, Länsstyrelsen Stockholm
E-post: erik.von.essen@lansstyrelsen.se
Tel: 010-223 15 55

VAR:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand och Royal
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt